משלוח חינם בקנייה מעל 199 ₪ משלוח  עם שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים
משלוח חינם בקנייה מעל 199 ₪ משלוח  עם שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1.      הקדמה 

1.1.    מדיניות הפרטיות שלהלן מפרטת את האופן בו נשמרת פרטיות המידע שהמשתמש מספק באתר האינטרנט www.daniela-il.co.il (“האתר“) המופעל על ידי חברת דניאלה-תוצרת ישראל ח.פ. 515179604 ואיזה מידע נגיש לאחרים בעת שימוש באתר.

1.2.    אנו עשויים לעבד מידע אישי למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו (או בתנאי השימוש של האתרhttps://daniela-il.co.il/node/214 , כגון: מתן התכונות והשירותים שלנו למשתמשים, לרבות הצגת תוכן המותאמים אישית; למטרות תחזוקה והשיפור של תכונות ושירותים אלו או פיתוח של תכונות ושירותים חדשים, אבטחת הפונקציונליות של האתר מבחינה איכותית וטכנית וכו’.

2.      תכונות באתר

2.1.    ייתכן והמשתמש יידרש להירשם לאתר כמשתמש רשום לצורך שימוש בתכונות מסוימות באתר, כגון ביצוע עיסקאות. במידה שהינך מעוניין לצפות בלבד בתוכן המוצג באתר שלנו, אינך נדרש להירשם כמשתמש רשום באתר. ניתן גם לבצע עיסקאות ללא רישום לאתר, בכפוף למתן פרטים מזהים (לרבות כתובת למשלוח מוצרים) כנדרש.

2.2.    יובהר כי באחריות המשתמש לשמור על סודיות ואבטחת פרטי שם המשתמש והסיסמה שהזין, ואלו נועדו לשימושו האישי בלבד. בהתאם, כל פעולה שתבוצע באתר באמצעות שם משתמש וסיסמה כאמור, תיוחס למשתמש אשר אליו משוייכים שם משתמש וסיסמה אלו.

2.3.    אנחנו יכולים לשלוח לך הודעות מהעת לעת כחלק מהפעילות הכללית הפרסומית של האתר. כל משתמש רשום מצהיר בזאת כי הוא מעוניין לקבל מאיתנו הודעות, לרבות דברי פרסומת בכתובת הדוא”ל שמשתמש זה סיפק לנו וכי אותו משתמש היה רשאי לספק את כתובת הדוא”ל האמורה. לצרכי סעיף זה – “דבר פרסומת” – כאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לנו על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע”י שליחת הודעה ל:[email protected] .

3.      מידע הקשור למשתמש

3.1.    אנחנו יכולים לעקוב ולתעד את המידע על השימוש שלך באתר, הסיווגים שלך של התוכן באתר, כאשר אתה מזמין אחרים לגשת לאתר, כמו גם אלמנטים של ממשק משתמש, הגדרות ומידע נוסף. אם אתה מתחבר, אנו עשויים לשייך מידע זה עם רישום החשבון שלך. ייתכן שהפרטים אודות המשתמש יוצלבו עם מידע אחר הקיים במאגרינו אודות משתמש זה.

4.      מידע אודות התחברות

4.1.    בעת שימוש באתר, השרתים שלנו מתעדים מידע שהדפדפן שלך שולח באופן אוטומטי. יומני שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת פרוטוקול אינטרנט, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך והשעה של בקשתך ועוגייה אחת או יותר שעשויות לזהות את הדפדפן שלך באופן ייחודי.

5.       עוגיות

5.1.    כאשר אתה מבקר באתר, אנו עשויים לשלוח עוגייה (“cookies”) אחת או יותר – בדרך כלל מה שמאפשר לנו לזהות את המשתמש ואת פעילותו של כל משתמש באתר. אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את האיכות של תכונותינו ואת השירות הניתן למשתמש על ידי מעקב ואחסון ההעדפות והשימוש שלך באתר. אתה יכול לאפס את הדפדפן שלך כדי לדחות את כל העוגיות. שים לב שחלק מהשירותים והתכונות שלנו לא יתפקד כראוי אלא אם כן מותקנות עוגיות.

6.      הגבלת גיל

6.1.    אנו מבינים שצעירים רבים רוצים לבקר באתר, אולם איננו מתירים גישה ושימוש באתר לאנשים מתחת לגיל 13. אנו ממליצים ומעודדים כל אדם בין הגילים 13 ו -18 להתייעץ עם  הוריו או עם אפוטרופוס חוקי לפני גישה או שימוש באתר. מובן, כי אין באפשרותנו לנטר ו/או לאמת את גיל השימוש של כל משתמש ומשתמש.

6.2.    יודגש ויובהר: כפי האמור בתנאי השימוש שלנו, על משתמש להיות מעל גיל 18 על מנת לבצע עסקאות באתר. אנחנו מאמינים שעל ההורים מוטלת אחריות להשגיח ולפקח על ילדיהם בעת השימוש באינטרנט ולכן אנו ממליצים להתקין כלי בקרת הורים המפקח על שימוש שכזה.

7.      גילוי של מידע המאפשר זיהוי אישי

7.1.    אנו עשויים לחשוף את מידע אישי הקשור למשתמש לזיהוי לחברות הבנות שלנו, חברות כלולות או עסקים או גורמים מהימנים אחרים (על פי ההנחיות שלנו ובהתאם לאופי הסודי של מידע כזה על פי מדיניות פרטיות זו).

7.2.    כמו כן, אנו עשויים לחשוף כל מידע במקרה שגילוי כזה הוא נחוץ באופן סביר: (א) על פי כל חוק, תקנה, צו, הליך משפטי או בקשה שיפוטית או מעין ממשלתית לאכיפה סמכות, (ב) לחקור כל הפרה בהתאם להסכם תנאי שימוש https://daniela-il.co.il/node/214, (ג) לגלות, למנוע, או בדרך אחרת בנושאי הונאת כתובת, אבטחה או טכני, או (ד) כמגן מפני נזק ממשי לזכויות, רכוש או הביטחון של חברת דניאלה-תוצרת ישראל, והכל כפי הנדרש או מותר על פי החוק.

8.      שינוי שליטה

8.1.    במידה שחברת דניאלה-תוצרת ישראל תירכש על ידי חברה אחרת או תמכור את חלק מנכסיה לחברה אחרת, סביר להניח שמידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמש יהיה חלק מהנכסים שנרכשו.

8.2.    אם כתוצאה ממעבר מידע עסקי כזה הוא עשוי להיאסף, לשמש, או להיות מועבר באופן או למטרה שונה מהאמור לעיל, אנו נשתדל ליידע את כל המשתמשים של שינויים כאלה.

8.3.    אנא צור איתנו קשר בכתובת שלהלן לשאלות נוספות לגבי ניהול או שימוש במידע אישי o[email protected].

9.      אבטחת מידע

9.1.    אנחנו נעזרים באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על המידע מפני גישה לא מורשה או שינוי לא מורשה, גילוי או השמדה של נתונים. אלה כוללים ביקורות פנימיות של איסוף נתונים, אחסון ועיבוד שיטות העבודה ואמצעי אבטחה, כמו גם אמצעי אבטחה פיזיים כדי להתגונן מפני גישה בלתי מורשה למערכות בהן אנו מאחסנים נתונים אישיים שלנו.

9.2.    גישה למידע אישי לעובדים שלנו, קבלנים וסוכנים מוענק על בסיס צורך לדעת (a need to know basis), על מנת להפעיל, לפתח או לשפר את התכונות או השירותים שלנו.

9.3.    אנשים אלו חתומים על ידי התחייבויות סודיות [לוודא מול החברה] ועשויים להיות כפוף למשמעת פנימית של החברה, לרבות הפסקת ההתקשרות והעמדה לדין פלילית, אם הם יפרו התחייבויות של סודיות אלה.

9.4.    על אף אמצעי הבטיחות האמורים לעיל, ייתכנו מקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, ואשר בעטיים עלול חלק מהמידע המועבר לנו על ידי המשתמשים להיחשף לשימוש בלתי מורשה. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג ומין שהוא שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפה של מידע כאמור, למעט ככל שנזק זה נגרם בכוונת זדון או רשלנות רבתי של חברת דניאלה-תוצרת ישראל.

10.  הסכמה כללית

10.1.על ידי חשיפת מידע כלשהו באמצעות אתר האינטרנט אתה מסכים לאיסוף, לאחסון ולשימוש במידע כזה על ידי דניאלה-תוצרת ישראל, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובהסכם תנאי השימוש. ככל שיש לך חששות לגבי האופן נאסף, משמש, או מועבר המידע אודותיך, כדאי לבדוק מעת לעת את האמור בדף זה. אם יש לך חששות ספציפיים אשר לא טופלו במדיניות פרטיות זו, אנא צור קשר בכתובת שלהלן o[email protected].

11.  שינויים במדיניות פרטיות זו

11.1.יש לציין כי מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו לא נצמצם את היקף הפרטיות שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו ללא קבלת הסכמתך. במקרה שאנו נשנה באופן משמעותי את תנאי מדיניות פרטיות זו, נספק לך את המידע הנחוץ באמצעות האתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או בכל בדרך אחרת כפי שייראה לנכון על ידינו.

11.2.כאשר אנו מקבלים תלונות רשמיות בכתב לכתובת זו, המדיניות שלנו הוא ליצור קשר עם המתלונן בנוגע לדאגות אלו.

סל קניות
להתחבר

אין לך עדיין חשבון?

הצטרפי לרשימת התפוצה שלנו

ותהני ממבצעים והטבות!

התחילו להקליד כדי למצוא מוצרים מתאימים.
הצטרפי לרשימת המתנה אנו נודיע לך כאשר המוצר יחזור למלאי. אנא השאירי את כתובת הדוא"ל התקינה שלך למטה.
דילוג לתוכן